Wij geloven in de kracht van de jeugd.

Jongeren zijn on toekomst. Ook voor hen is het belangrijker dat we hen een hoopvolle toekomstperspectief geven. We schreven een negenpuntenplan voor hen.

  1. Chill & meet: Iedereen smeekt om meer bos en opren ruimte om te ontmoeten en te ontspannen. Wij zorgen ervoor. Gedaan met alles zover visie vol te bouwen. Koffiebos #neveragain
  2. Study together: We zorgen voor een plek waar je samen kunt studeren en werken aan groepsopdrachten.
  3. Brede School: Na de schooluren, in het weekend en in de vakantie is elke school een ontmoetingsplek voor de buurt waar je kunt sporten, muziek maken en vergaderen.
  4. Jongerencoach: Even de weg kwijt? Problemen? De jongerencoach is het unieke aanspreekpunt bij wie je in alle vertrouwen terecht kunt met al je vragen.
  5. Start-to-bike: Fietsen in Lokeren? Dat kan anders, beter en vooral veiliger. Meer en betere fietspaden, een autoluwer centrum met fietsstraten, schoolstraten en meer fietsenstallingen. Daar gaan we voor.
  6. Start-to-play: Ongebruikte openbare ruimte en stadsgebouwen zijn tijdelijke speelplekken. Een avontuurlijk spellandschap in een straal van 400m. Dat is de norm.
  7. Start-tot-swim: Ga je graag zwemmen in het Durmebad? Nee? Wij ook niet. Een nieuw familiezwembad voor jong en oud is de oplossing.
  8. Wijkwerking: Ondersteuning van buurtcomités, inspraak bij openbare werken, een lokaal dienstencentrum en wijkbudgetten voor initiatieven van onderuit.
  9. Jeugdparticipatie: Echte inspraak voor de jeugd, de jeugdraad versterken en de jeugdverenigingen meer ondersteunen. Dat is belangrijk.