Programma

Groen-sp.a is voor Lokeraars garantie op groene en verbindende stad

Groen-sp.a is klaar om Lokeren op een heel andere manier te besturen dan vandaag. Uit een stevig onderbouwd programma trekken we met zes concrete voorstellen naar de Lokeraars. Voorstellen waarmee we Lokeren vergroenen en ook alle inwoners verbinden. Zo maken we de stad klaar voor de uitdagingen waarvoor we staan.

1. Wél een Spoelepark – geen verkavelingen

Groen-sp.a gaat voor een tijdelijke stop van verkavelingen en het behoud van open ruimte. Het Koffiebos, Spoelepark, de Heirbrug: het zijn maar enkele verkavelingen waar de Lokeraars genoeg van hebben. Open ruimte is een schaars goed en daar ga je heel voorzichtig mee om. Een geactualiseerd en onderbouwd woonbehoefteplan ondersteunt en verantwoordt verdere realisaties in de toekomst.

2. Nu eindelijk een lokaal dienstencentrum

De Lokerse senioren vragen al jaren een hedendaagse ontmoetingsplaats tegen vereenzaming en voor zorgzaamheid voor elkaar. In Lokeren zijn vandaag al heel wat zorgverstrekkers actief. Met een doordacht seniorenbeleid bouwen we Lokeren uit tot een echte zorgstad.

3. Leeftijdsvriendelijke woonkernen

Lokeren-Centrum en de dorpskernen laten we bewegen op het ritme van voetgangers en fietsers. De luchtkwaliteit moet een zorg zijn van iedereen. Mensen die stappen en fietsen zijn gezonder. Het stadscentrum moet verkeersluwer en kinderen moeten naar school kunnen langs veilige fietslinten. Het centrum van de stad en de dorpskernen worden ingericht zodat ook senioren zelfstandig kunnen bewegen in de leefkernen.

4. Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

We ondersteunen de uitbreiding van het sociaal verhuurkantoor en willen degelijke woonattesten om voor elk huis kwaliteit te garanderen.

5. Gezonde lucht in een gezonde stad

De stedelijke infrastructuur wordt CO2-neutraal. De stad heeft een voorbeeldrol als het gaat om de eigen gebouwen. En we zorgen ook voor energiebesparende investeringen die budgetneutraal zijn. Tweemaal bingo.

6. Geen armoede – voor niemand

We trekken het leefloon van Lokeraars op tot de Europese armoedegrens. Want we bannen armoede, met speciale aandacht voor jongeren en ouderen.

Zes duidelijke ambities. Groen-sp.a beseft dat we ook u als Lokeraar nodig hebben om ze te realiseren. We willen dat samen met u doen. Vandaar een dwarsligger onder de zes ambities.

Lokeraars ‘Lokeren’ (*) in hun buurten en wijken met wijkbudgetten

Samen overleggen Lokeraars hoe hun buurt of wijkplatform er beter van wordt. Ze krijgen daar ook geld voor. Elke wijk in Lokeren werkt met een jaarlijks wijkbudget en beslist zelf waarvoor hij dat geld gebruikt. Participatie wordt een voortdurend aandachtspunt in het beleid dat we met Groen-sp.a willen voeren. Zo maken we van ‘lokeren’ een werkwoord.

 

 

Namens het kartel Groen-sp.a,

Björn en Marjon

Björn Rzoska, Groen Lokeren, lijsttrekker
Marjon Thienpondt, sp.a Lokeren, Plaats 2

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) ‘Lokeren’ is een werkwoord.